Körkort Teoriprov

Testa Gratis Teoriprov:

Viktig information

Om du väljer att inte delta i en körskola, behöver du en privat körning handledare för dina körlektioner. Din handledare kan vara vem som helst som uppfyller följande krav:

 • Är 24 år eller äldre
 • Har innehaft ett körkort av en relevant kategori för åtminstone fem av de senaste tio åren.
 • Känna till fordonet, som kommer att användas under körlektioner och kompetent med det
 • Har tagit Introduktionsutbildningen för kategori B

En student är tillåtet att ha två eller flera handledare åt gången. Till exempel kan både dina föräldrar vara din handledare om de uppfyller kraven. En person som vill vara din handledare måste ansöka om ett officiellt tillstånd att bli en handledare - handledarbevis. Ansökningsblanketten kan hittas på webbplatsen för svenska Transportstyrelsen och ansökningsavgiften för närvarande är 170 kronor.

En handledare är tillåtet att ha upp till 15 elever åt gången. För varje elev en separat godkännande behöver erhållas. Varje godkännande är giltigt i 5 år från dagen för utfärdandet. Handledare betraktas som föraren under körlektioner och bär allt ansvar. Efter ansöker om att bli handledare, både eleven och handledaren behöver för att slutföra en introduktionsutbildningen. Driv skolor erbjuder vanligen sådan introduktionsutbildningen.

Om du väljer att hoppa över körskola och förbereda på egen hand med hjälp av en privat körning handledare, både du och din handledare kommer att behöva ta en introduktionsutbildning. Efter avslutad introduktionsutbildning din privata instruktör kommer officiellt godkänd för att vara din medföljande förare. Observera att detta gäller kategori B köranvisning och inte kategori AM. Övningskörning privat handledare är inte tillåtet för kategori AM. Förteckningen över godkända arrangörer av en introduktionsutbildning kan hittas på svenska Transportstyrelsen hemsida.

Introduktionsutbildning består av följande områden:
- Målen för övningskörning och dess innehåll; körlektioner förordningar
- Körlektioner struktur
- Trafiksäkerhet och miljöhänsyn

Om du vill börja dina förberedelser för att få körkort, måste du få en körkortstillstånd . Körkortstillstånd är nödvändig innan du kan börja ta körlektioner, oavsett kategori körkort du är villig att få. Om du redan har ett körkort för kategori B och vill ta körprov för den utökade tillstånd B, behöver du inte ansöka om körkortstillstånd . I det här fallet gör du varken behöver för att slutföra introduktionsutbildning.

Du kan ansöka om körkortstillstånd på den officiella webbplatsen för svenska Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se). För detta måste du ange ditt personliga personnummer och att underteckna medicinsk förklaring. Du kommer också att behöva en synundersökning certifikat från ögonläkare. avgift ansökan behandling är 220 kronor.

Du kan ansöka om körkortstillstånd på korkortsportalen.se. När du har fått din körkortstillstånd du kommer att tillåtas att starta din körlektioner och göra din körning teori och körprov. Din körkortstillstånd är giltigt i 5 år och denna period kan inte förlängas. Om du vill ha en körkortstillstånd igen efter utgångsdatum , måste du ansöka om det igen.

Du kan få ett svenskt körkort endast om du uppfyller följande krav:

 • har fyllt:

- 15 år gammal för kategori AM
- 16 år gammal för kategori A1
- 18 år gammal för kategori A2, B, BE, C1 och C1E
- 20 år gammal och hade körkort med kategori A2 i minst två år, eller har vänt 24 år gammal, för kategori A
- 21 år gammal för kategorierna C, CE, D1 och D1E
- 24 år gammal för kategorierna D, DE och A (om du inte har haft körkort i kategori A2 i minst två år)

 • hålla en körkortstillstånd
 • permanent bosatt i Sverige eller har studerat i Sverige i minst 6 månader
 • har genomgått en fullständig körkort inklusive teoriprov och körprov. För kategori AM, måste ett teoriprov har passerat.

Dessutom får du inte ha en annan körkort utfärdat av en annan land inom EES eller Schweiz eller Japan. Körkort från dessa länder kan bytas till ett svenskt körkort.

I Sverige har du rätt att välja om du vill gå till en körskola eller för att förbereda på egen hand med hjälp av en privat körning handledare eller ens blanda båda alternativen. Det är upp till dig att avgöra vilket alternativ körutbildning som passar dig bäst. Delta i en körskola är naturligtvis dyrare och mindre flexibel jämfört med att studera på egen hand och öva körning med en privat handledare (som kan förresten, vara din vän eller släkting). På denna portal hittar du nödvändiga teoretiska material för teoriprov beredning samt flervalstester som hjälper dig att se över för den officiella teoriprovet.

Om du väljer att delta i en körskola, läsa recensioner och se till att du väljer den skola som är rätt för dig och som ser till att du får omfattande instruktion och bli en säker och miljövänlig förare. Observera att för kategori AM licenser privat köranvisning är inte tillåtet. Istället bör man ta minskar med en godkänd körning handledare. En förteckning över godkända driv handledare kan hittas på korkortsportalen.se.

Körkort är ett första steg mot den fria rörligheten, glädje och spänning av att äga och köra ett fordon. Men på samma gång detta kommer med ett stort ansvar. Eftersom en drivrutin som du är ansvariga inte bara för dig själv och dina passagerare, men också för säkerheten för andra trafikanter och för miljökonsekvenserna av luftföroreningar från trafiken. Att lära sig teori och mastering körskicklighet är viktig del av förberedelserna för att bli en bra förare, men det är inte tillräckligt att bara lära sig att köra. Det är också viktigt att du gör dig medveten om huvudprinciperna för säker och ekologisk körning. Vara en ansvarsfull medborgare och se till att du alla vad beror på dig att minimera din fotavtryck på miljön. Utgående från att lära sig eko-körning tekniker för att välja en miljövänlig bil, alla dessa steg är viktiga för att bevara vår planet för kommande generationer.

När du har fått din körkortstillstånd är det tillåtet att börja din körning praktik. Övningskörning kan utföras med en körskola instruktör eller med en privat instruktör (handledare) som kan vara en förälder eller en vän. Om du väljer att ha privat övningskörning din släkting eller vän här personen kommer att behöva godkännas som handledare (handledare "på svenska). Det är också möjligt att kombinera survices av flera instruktörer, till exempel, både körskola instruktör och privata handledare. Du kan även ha flera privata handledare - dina båda föräldrarna kan godkännas som din handledare, till exempel.

Innan du börjar dina körlektioner, vara säker på att du uppfyller följande krav:

 • du måste ha ett giltigt körkortstillstånd
 • för att köra en bil, måste du vara minst 16 år gammal
 • för att driva en lätt lastbil, måste du vara minst 17 år och 6 månader gammal
 • för att driva en lätt släpvagn i fiberkabel, måste du vara minst 17 år och 6 månader gammal

Observera att om du vill få AM licens, kan du inte ha privata handledare. Istället måste du få godkänd instruktör, kolla in listan över godkända isntructors på Swedishh Transportstyrelsens webbplats. För att få AM licens måste du vara minst 14 år och 9 månader gammal.

Körning handlar om erfarenhet. Du behöver tillräckligt med körning i olika vägförhållanden och trafiksituationer för att vara redo för oberoende körning. Många aspekter av att köra behov av att upprepade gånger utövas för att bemästras, såsom backning, parkering, start och stopp, växling, hålla körfält i kondenserad trafik, etc. Du måste lära dig att vara medveten om din reaktionstid och välj hastighet i enlighet därmed. Problemlösning på ett säkert och snabbt sätt är en av de viktigaste färdigheter i körning. Alla dessa aspekter kommer du att lära under dina körlektioner.

Förarprov kan tas vid ett av de Svenska Trafikverkets förar testning kontor. Innan du kan ta din teoriprovet måste du uppfylla alla andra krav för att erhålla ett körkort. Den körprov för kategori B består av 2 delar: körprov och teoriprov. Båda delarna av förarprovet betraktas som ett enhetligt prov. För kategori AM du bara behöver klara teoriprovet.

Före varje del av förarprovet kommer du att bli ombedd att bekräfta din identitet med en giltig identitetshandling. På dagen för din teori testa ett foto av dig och din signatur exemplar kommer att tas

Både teoriprov och körprov kan tas på samma dag. Om du tillhör en körskola, kommer de att boka förarprov för dig. Om du tränar på egen hand, måste du boka din förarprov dig själv via officiella webbplats Svenska Transportstyrelsen via www.korkortsportalen.se.

På dagen för testet kommer du att börja med teoriprov, och oavsett resultatet, kan du fortsätta med körprovet. Körprov brukar ta cirka 25 minuter.
Observera att båda delarna av risk och riskmedvetande utbildning måste vara avslutad före dagen för förarprov och deras resultat måste fortfarande vara giltigt. Om du klarar provet, resultaten av varje del av testet gäller för 2 månader. Detta innebär att både praktiska och teoretiska delen av förarprovet måste avklarad inom 2 månader. Du kan göra om testet förrän båda delarna av förarprovet har tagits.

Följande körförmåga kommer att utvärderas under förarprovet:

- Kontroll fordon
- Reaktioner i olika trafiksituationer
- Kunskap och tillämpning av trafikreglerna
- Kunskap och tillämpning av miljö körteknik

Om du har studerat privat, utan körskola, är det ditt ansvar att ordna en dubbelkommando bil för körprov. Du kan låna en från körskola, eller hyra en. Den enda möjliga språk för körprov är svenska. Du kan fortfarande försöka be din instruktör att ge instruktioner på engelska, och han kan komma överens om att göra det. Om du inte är säker på att du kan hantera testet i svenska, ta en tolk med dig.

 

Boka teoriprov på Svenska Trafikverket på via denna länk 

 

Risk och riskmedvetande utbildning är en obligatorisk körutbildning i Sverige. Innan du kan ta din förarprovet måste du fylla i riskutbildningen.

Syftet med riskutbildningen är att den studerande förtrogen med de risker som uppstår i trafiken och att lära hur man upptäcker farliga situationer i tid och agera därefter. Under risk utbildning eleverna får också veta vilken typ av körbeteende som vanligtvis leder till farliga situationer och hur man undviker dem.

Risken och riskmedvetande Utbildningen består av 2 delar:

 • Del 1 täcker sådana aspekter som faran av alkohol och andra droger, och visar vilka konsekvenser kan komma från trötthet och riskbeteende
 • Del 2 omfattar säkerhetsfrågor, vikten av kontroll över fordonets hastighet och färdigheter körning i svåra förhållanden.

Om du tidigare har haft körkort men det drogs tillbaka av någon anledning, måste du fylla i riskutbildning igen innan du kan ta din förare test.
Risk utbildning tillhandahålls vanligtvis av trafikskolor och kan göras med någon instruktör godkänd av Svenska Transportstyrelsen. Om du inte är inskrivna på en körskola, måste du kontakta en godkänd instruktör själv på www.korkortsportalen.se.

 

Du kan börja förbereda för teoriprov 2019 före eller parallellt med dina körlektioner. I själva verket kan du starta din teoriprov praktik här just nu! På denna hemsida hittar du en Körkortsfragor som hjälper dig att lära sig teorin körning. Här kan du också öva flervals teoriprov frågor indelade i de officiella kategorier, samma som i det verkliga provet. Vi erbjuder den senaste utgåvan av den drivande teori och vi revidera våra teoriprov frågor regelbundet. Börja revidera för teoriprovet nu!

På dagen för den officiella teoriprov kommer du att bli ombedd att ange ditt ID. Teoriprov 2019 görs på en dator och du kan välja mellan flera språk. Teoriprov består av 65 frågor och 5 testfrågor i början, är de inte ingår i resultatet. Gränsen för godkänt är 52 av 65 frågor. Detta innebär att du behöver för att slutföra 80% av test korrekt för att passera. Du har 50 minuter att genomföra testet.
Teoriprov kan göras oralt eller med hjälp av en tolk, om det behövs. I detta fall kan testet också kan förlängas i tiden.
Du kommer att se ditt resultat direkt efter testet är avslutat.
Du är fri att använda en miniräknare, och det kommer att finnas tillgänglig på provrummet.

Frågorna i teoriprovet är indelade i kategorier enligt följande:

Trafikregler - 32 frågor
Trafiksäkerhet - 16 frågor
Fordonskännedom, manövrering - 7 frågor
Miljö - 5 frågor
Personliga förutsättningar - 5 frågor

Om du skicka din teoriprov eller körprov, är ditt resultat giltigt i två månader. Om giltigheten av någon av testerna upphör, måste du göra om testet igen. Det rekommenderas att boka båda proven samtidigt. Även om du inte din teoriprov, kan du fortfarande göra körprovet samma dag. När du passerar båda testen får du din körkort inom 5 dagar. Du kan boka teoriprov vid den officiella webbsidan för Svenska Trafikverket här 

Jag tror att detta är det bästa online teoriprov praktik jag har hittat. Genomgått min med första försöket idag, tack!

Alexander

Gratis teoriprov online 

Här kan du öva dina färdigheter i teoriprov. Du kan välja att träna efter kategori eller göra en fullständig teoriprov. Börja körkort teoriprov online nu!

Kunskapsprovet innehåller 65 frågor. Provtiden är 50 min. Du måste ha svarat rätt på 52 av de 65 frågorna för att bli godkänd. Teoriprov är alltid först och det är giltigt i 2 månader. Detta innebär att du behöver för att klara teoriprov och körprov i 2 månader.

Körkort teoriprov består av dessa områden

 • Fordonskännedom och manövrering 7 frågor
 • Miljö 5 frågor
 • Trafiksäkerhet 16 frågor
 • Trafikregler 32 frågor
 • Personliga förutsättningar 5 frågor

Förberedelser för teoriprov

När du går till teoriprovet du behöver för att ta en bild och ge en signatur Verifiera dig identitet innan du börjar.
Teori test görs med hjälp av en dator och den finns tillgänglig på 10 olika språk. Test tar 50 minuter och innehåller 65 frågor + 5 övningsfrågor. Du måste ha 52 rätta svar av 65 frågor som är 80%. Du kommer att se dina resultat direkt efter att du är klar med alla frågor.

Användar betygsättning