Lokaliseringsmärken

F1 Orienteringstavla
F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
F3 Tabellorienteringstavla
F4 Avfartsorienteringstavla
F5 Vägvisare
F6 Tabellvägvisare
F7 Avfartsvisare
F8 Körfältsvägvisare
F9 Samlingsmärke för vägvisning
F10 Platsmärke
G1 Post
G2 Hjälptelefon
G3 Radiostation för vägtrafikinformation
G4 Akutsjukhus
G5 Industriområde
G6 Järnvägsstation
n G7 Busstation
G8 Flygplats
G9 Brandsläckare
G10 Handelsområde
H1 Informationsplats
H2 Fordonsverkstad
H3 Drivmedel
H4 Gas för fordonsdrift
H5 Servering
H6 Restaurang
H7 Hotell
H8 Vandrarhem
H9 Stugby
H10 Stuga
F11 Vägnamn
F1 Orienteringstavla
F12 Vattendrag
F13 Avståndstavla
F14 Vägnummer
F15 Omledning
F16 Ökning av antal körfält
F17 Minskning av antal körfält
F18 Körfältsindelning
F19 Väganslutning med accelerationsfält
F20 Väganslutning med separat körfält
F21 Körfältsindelning före korsning
F22 Riksmärke
F23 Orienteringstavla för omledningsväg
F24 Färdriktning vid omledning
F25 Körfält upphör
F26 Körfält avstängt
F27 Trafikplatsnummer
F28 Parkeringshus
F29 Infartsparkering
F30 Lokal slinga
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F31 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F32 Farligt gods
F33 Räddningsplats
F34 Vägvisare
F35 Tabellväg
F36 Platsmärke
F37 Avståndstavla
F38 Cykelled
F8 Körfältsvägvisare
H11 Campingplats
H12 Husvagnsplats
H13 Rastplats
H14 Toalett
H15 Badplats
H16 Friluftsområde
H17 Vandringsled
H18 Stollift
H19 Släplift
H20 Golfbana
H21 Försäljningsställe för fiskekort
H22 Sevärdhet

H23 Förberedande upplysning om vägnära service

H24 Rum och frukost
H25 Gårdsbutik
H26 Hantverk
H27 Laddstation
H4 Gas för fordonsdrift
I1 Turistväg
I2 Turistområde
e I3 Landmärke
I4 Världsarv